สำนักข่าวไทยได้รับการปรับปรุงใหม่ห้องสมุดกลางสวนลุมพินีเปิดประตูให้เด็กใช้วันนี้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่านายอภินันท์ขวัญขลังและประธานกรรมการบริหารเอชเอสบีซีประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน

ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทยได้ลงทุน 30 ล้านบาทเพื่อบูรณะห้องสมุดเก่าให้กลายเป็นโครงสร้างที่มีลวดลายเต่าทองสีแดงสดใส

Pol Gen Asawin กล่าวว่ามีคนใช้สวนแห่งนี้เป็นประจำทุกๆ 10,000 คนและห้องสมุดที่ได้รับการตกแต่งใหม่จะดึงดูดเด็กและเยาวชนให้อ่านหนังสือและเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมทักษะ

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved