การศึกษาความผิดปกติด้านการถอดรหัสได้พบว่ามีเพียงเล็กน้อยของความผิดปกติในการพัฒนาที่หายากและไม่ได้วินิจฉัยในเกาะอังกฤษเกิดจากยีนด้อย ผู้ร่วมงานคาดการณ์ว่ามีเพียงร้อยละห้าสิบของผู้ป่วยที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคจากพ่อแม่ทั้งสองคนซึ่งน้อยกว่าที่เคยคิดไว้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวิจัยและอาจนำไปสู่ความเข้าใจ

ในความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในอนาคตได้ดีขึ้น การศึกษายังเผยให้เห็นสองเงื่อนไขทางพันธุกรรมใหม่ถอยช่วยให้แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยให้กับครอบครัวที่เกี่ยวข้องและช่วยแจ้งให้ครอบครัวที่มีปัญหาทางพันธุกรรมเหล่านี้ในอนาคต ทุกๆปีเด็ก ๆ หลายพันคนเกิดมาซึ่งมีความแตกต่างทางพันธุกรรมซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถพัฒนาได้ตามปกติ เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความพิการทางสติปัญญาและหลายคนก็มีปัญหาอื่นเช่นชักออทิสติกและโรคหัวใจ การศึกษาความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาการวินิจฉัยสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติในพัฒนาการที่ยังไม่ทราบสาเหตุและเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของอาการเหล่านี้

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved