วงการผลิตข้าวนำนวัตกรรมและงานวิจัย มาช่วยพัฒนาต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย
อย่างที่ถือในมือ คือ”กระดาษเมล็ดกระเพรา”เป็นกระดาษทำมือไร้สารพิษ ผลิตจากต้นข้าวอินทรีย์ ด้วยกรรมวิธี Green Process จากบ้านสามขา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา สวทช. เพียงนำน้ำรดลงบนกระดาษ ต้นกระเพราก็จะงอกขึ้นมา นำไปปลูกได้ทันที

โดยนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ผนึกกำลังกับ 9 องค์กรหลักด้านข้าวของประเทศ เช่น มูลนิธิข้าวไทย ในประบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และกรมการข้าว ฯลฯ จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด งานวิจัยข้าวไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยปีนี้ มุ่งเน้นให้เกิดการนำงานวิจัย และนวัตกรรม ทางภาคการเกษตร มาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย และสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำในการค้าข้าวได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved