รัฐนิวยอร์กช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการรับซื้อผลผลิตที่ล้นตลาด และมีแผนนำผลิตผลทางการเกษตรที่ซื้อจากเกษตรกรไปแจกจ่ายประชาชนกว่า 20,000 ครัวเรือน

นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐ ประกาศแผนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการรับซื้อผลผลิตที่ล้นตลาด เนื่องจากร้านค้า ร้านอาหาร และโรงเรียนต่างๆ ถูกสั่งปิด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้รัฐนิวยอร์กมีแผนนำผลิตผลทางการเกษตรที่ซื้อจากเกษตรกรไปแจกจ่ายประชาชนกว่า 20,000 ครัวเรือน ผ่านทางธนาคารอาหารที่มีอยู่ราว 50 แห่งทั่วทั้งรัฐนิวยอร์ก

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved