ป.ป.ช.มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณี ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกับพวก รับเงินแป๊ะเจี๊ยะ พร้อมลงพื้นที่สุ่มตรวจการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ป้องกันการทุจริต

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีปรากฎคลิปวิดีโอเผยแพร่ภาพ นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับพวก มีพฤติกรรมรับเงิน 400,000 บาท แลกกับการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รวมทั้งมีการบริจาคเงินเพื่อฝากเด็กเข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษหลายราย โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน และมีการสั่งให้ออกใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง ซึ่งหลังจากสำนักงาน ป.ป.ช.ได้แสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบพยานหลักฐานว่า นายวิโรฒ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับพวก มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริตรับเงินจริง จึงแต่งตั้งให้ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าว

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า สำหรับปีการศึกษา 2561 สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่สุ่มตรวจการรับนักเรียนของสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง เพื่อป้องกันการรับและจ่ายเงินแป๊ะเจี๊ยะหรือเงินบริจาค.-สำนักข่าวไทย

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved