มกอช.ชูนวัตกรรม QR Trace ร่วมงานไทยแลนด์ เฟสติวัล 2018 ครั้งแรกที่เกาหลีใต้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช.กล่าวว่า มกอช.ได้เข้าร่วมงานไทยแลนด์ เฟสติวัล 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า coex Hall กรุงโซล เกาหลีใต้

โดยนำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร QR Trace ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความมั่นใจ ในสินค้าเกษตรของไทย แก่ผู้บริโภคเกาหลีใต้ และผู้ที่มาเยี่ยมชมภายในงาน ทราบถึงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร

นอกจากนี้ยังนำผลไม้อบแห้งและเกมส์ส่งเสริมความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของ มาตรฐาน Q มาร่วมจัดนิทรรศการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำผลไม้สดมะม่วงน้ำดอกไม้ จากสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา มังคุด จากสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด จังหวัดตราด และมะพร้าวจากสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมแจก ชิม ภายในงาน และกรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย นำไก่บ้านตะนาวศรี(ไก่สมุนไพร)จากจังหวัดนครปฐม ไก่ไทยแท้ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิต GMP haccp ตั้งแต่ฟาร์มจนกระทั่งมาเป็นเนื้อไก่ นำมาทำเป็นเมนูอาหาร เสิร์ฟให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ได้ชิม

สำหรับระบบ QR Trace เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกบริโภคสินค้า เกษตรและอาหารของไทย โดยรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการทำความตกลงทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท เมืองเซจอง สาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้นการร่วมงานครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่จะแนะนำสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ให้เป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลาย ในสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะ ผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการของไทย ขยายตลาดเผยแพร่สินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้อย่างมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานเทศกาลไทยไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved