รพ.ธรรมศาสตร์เดือดแพทย์-พยาบาลยังไร้หน้ากากอนามัย-ชุดป้องกัน หากโควิด-19 ยกสู่ระดับ 3 จี้รัฐไม่บูรณาการข่าวสาร สื่อสารไปคนละทิศละทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงการณ์เรื่องกรณีการบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ระบุว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่เตรียมความพร้อมรับการระบาดโควิด – 19 ในระยะที่ 3 ซึ่งจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการระดับประเทศพบว่าไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจนการบริหารห่วงโซ่อุปาทาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95 ชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น โดยปัจจุบันโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ นำมาซึ่งการร้องเรียนและการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยในที่สุด

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved