หลังจากศาลตัดสินให้ป้าทุบรถชนะคดี ขณะที่ กทม.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย เบื้องต้น มีผู้เกี่ยวข้อง 15 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่เขตประเวศทั้งอดีตและปัจจุบัน

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งศาลปกครองกลาง คดีการจัดตั้งตลาดรอบบ้านพักของ นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ หรือ ป้าทุบรถ ระบุว่าภายหลังการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเขตประเวศ และ หน่วยงานที่เกี่ยววข้อง หลังศาลปกครองมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร รื้อถอนตลาด และจ่ายค่าชดใช้ เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยจะขอเวลา 10 วัน พิจารณารายละเอียดตามคำพิพากษาที่มีกว่า 100 หน้า

โดยเฉพาะประเด็นรื้อถอนตลาด ซึ่งขณะนี้ กทม.ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ โดยต้องเจรจากับเจ้าของตลาดก่อนเพื่อแจ้งให้รื้อถอนเองเนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชน แต่หากเจ้าของตลาดไม่ยินยอมสามารถไปร้องต่อศาลเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อไปได้ตามกฎหมาย

ส่วนประเด็นการจ่ายค่าชดใช้ให้กับครอบครัวนางสาวบุญศรี นั้น เรื่องนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 15 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่เขตประเวศ ผู้อำนวยการเขตประเวศทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงสำนักการโยธา ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน ซึ่งฐานความผิดแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจน บุคคลทั้งหมดต้องเป็นผู้ชดใช้ โดยจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบความผิดฐานละเมิด ละเลยในหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลทุกขั้นตอน แต่อาจต้องใช้เวลา เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ซึ่งต้องศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved