การระบุผู้ป่วยที่อาจได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยการทดลอง แต่แล้วเราก็เริ่มคิดว่าถ้าเราเข้าใจว่า MTF2 กำลังทำอะไรเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเพื่อช่วยให้เซลล์ต่อต้านการบำบัดด้วยเคมีบำบัด ในเซลล์ AML ที่มี MTF2 ปกติแท็กนี้จะลดระดับ MDM2 และทำให้เซลล์ตายได้เมื่อได้รับความเสียหายด้วยเคมีบำบัด

ในทางกลับกันเซลล์ AML ที่มี MTF2 ต่ำไม่สามารถวางแท็กลงบน MDM2 เพื่อลดการแสดงออก เซลล์เหล่านี้มีชีวิตอยู่และมีการแบ่งตัวแม้ในขณะที่ได้รับเคมีบำบัดในระดับสูง เนื่องจากยาที่ยับยั้งหรือยับยั้ง MDM2 ได้รับการทดสอบในการทดลองทางคลินิกสำหรับโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ แล้วทีมวิจัยจึงได้ทดสอบในโมเดลเมาส์ของ AML โดยใช้เซลล์ที่ได้รับจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ทนต่อเคมีบำบัด

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved