ชาวอิรักพากันแสดงความยินดี หลังจากยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมืองโบราณบาบิโลนของอิรัก ซึ่งมีอายุเก่าแก่ 4,300 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ชาวอิรักพากันแสดงความยินดี หลังจากที่ที่ประชุมองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ที่กรุงบากูของอาร์เซอร์ไบจาน มีมติขึ้นทะเบียนเมืองโบราณบาบิโลนของอิรัก ซึ่งมีอายุเก่าแก่ 4,300 ปีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลังจากที่อิรักใช้ความพยายามในการผลักดันมานานหลายปี เมืองบาบิโลนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส ห่างจากกรุงแบกแดดลงไปทางใต้ราว 85 กิโลเมตร ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก่อนที่อิรักจะตกอยู่ในภาวะสงครามในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved