ผู้บริจาคโลหิตเพียงร้อยละ 55 ให้เลือดเป็นประจำทุกปีโดยมีเพียงร้อยละ 8 ของรายได้ดังกล่าวทุก 3 เดือนผู้อำนวยการศูนย์โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเมื่อวันอังคาร

นายอุบลวรรณจรูญฤทธิ์กล่าวว่านี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศกำลังขาดแคลนในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น หวังว่าผู้คนจะบริจาคโลหิตของพวกเขาบ่อยขึ้นอย่างน้อยปีละสองครั้ง – เธอกล่าวว่าสภากาชาดไทยได้เปิดตัวโครงการ “Missing Type” เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและกลุ่มผู้ปฏิบัติการโลหิตซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรจะเห็นคนที่ถอดจดหมายประเภท A, B และ O จากชื่อป้ายหรือโลโก้ออกเมื่อเวลา 11.11 น. ในเดือนมิถุนายน 11 และวางไว้พร้อมกับ hashtag #missingtypeTH

จุดมุ่งหมายคือการสนับสนุนให้ระดับบริจาคโลหิตโดยรวมเตือนผู้บริจาคให้เดินทางไปธนาคารเลือดอีกครั้งหรือกระตุ้นให้คนใหม่บริจาคเลือด Ubonwan อธิบาย

กลุ่มผู้ปฏิบัติการโลหิตได้ร่วมกับพันธมิตรใน 34 ประเทศรวมทั้งสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาอิตาลีออสเตรเลียญี่ปุ่นจีนและไต้หวันเพื่อเป็นเจ้าภาพโครงการในแต่ละประเทศในปีนี้ โครงการ “Missing Type” ในประเทศไทย – เป็นส่วนหนึ่งของ “Big Blood Campaign” – ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์โดยเลขาธิการสมาคมฯ ดร. พานวณิชย์ก่อนวัน “World Blood Donor Day” ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้เพื่อเฉลิมฉลอง การจัดงานประจำปีนี้ศูนย์โลหิตแห่งชาติในกรุงเทพฯรวมถึงสำนักงานระดับภูมิภาคในจังหวัดลพบุรีชลบุรีนครราชสีมาเชียงใหม่และสงขลาจะจัดกิจกรรมด้วยคำขวัญว่า “จงมีไว้เพื่อคนอื่น ให้เลือด แบ่งปันชีวิต “ในวันที่ 10 มิถุนายนเพื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและคุณค่าของการให้โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved