นายแพทย์ประยุทธจันทร์ชองผู้ซึ่งได้เรียกร้องนโยบายสำคัญของ PCC คาดว่าจะเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในวันพรุ่งนี้กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า มันจะเป็นไปตามหลักการ “3S” คือบุคลากรระบบและโครงสร้างที่นำเสนอทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งนำโดยสามหมอพยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนโบราณและบุคลากรอื่น ๆ

พวกเขาจะให้บริการ “แบบครบวงจร” ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์ฯ ได้ลดระยะเวลารอคอยที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ลงประมาณ 3- 5 เท่าและรักษาคนไข้ 2,996 คนต่อเดือนและเพิ่มความไว้วางใจจากสาธารณชน คะแนนของศูนย์ในแง่ของความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นร้อยละ 91.25, แหล่งที่มา

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved