พบอัตราผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกในชุมชนสูงขึ้นโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านบ้านนากลางแล้วมากกว่า 10 รายในปีนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาถือว่ามีการระบาดมากที่สุดในรอบ 5 ปี โดยมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีมาแล้วกว่า 10 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็ก

ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาช่วยพ่นควันกำจัดยุงลายในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น ด้านนายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ รองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง กล่าวว่า เนื่องจากเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขณะเดียวกันก็มีเขตอุตสาหกรรม และชุมชนอยู่เป็นกลุ่มก้อนบางจุด ส่งผลให้เขตชุมชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก ดังนั้นการพ่นควันกำจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยงจึงต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยเน้นไปที่โรงเรียน เนื่องจากเยาวชนมีสถิติการเป็นไข้เลือดออกสูงที่สุด จึงต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในกลุ่มนี้

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved